سبد خانواده

سبد خانواده

سبد خانواده

45000 تومان

۳ تکه مرغ نرمال + ۶ تکه بال سوخاری + ۴ تکه فیله کریسپی + ۲ عدد نان + سیب زمینی + ۲ عدد سالاد کلم + نوشابه خانواده