ذرت شیرین

ذرت شیرین

ذرت شیرین

7000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده

4000 تومان

پیاز حلقه ای

پیاز حلقه ای

پیاز حلقه ای

4000 تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری

7000 تومان

بال تند (۶ تکه)

بال تند (۶ تکه)

بال تند (۶ تکه)

8000 تومان

ناگت مرغ

ناگت مرغ

ناگت مرغ

8000 تومان

مرغ پاپکورنی

مرغ پاپکورنی

مرغ پاپکورنی

8000 تومان