گوشت و قارچ

گوشت و قارچ

گوشت و قارچ

17000 تومان

سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص، گوشت گوساله، پیاز، قارچ، زیتون سیاه

مارگاریتا

مارگاریتا

مارگاریتا

13000 تومان

سس گوجه فرنگی، سس سیر، ادویه مخصوص کالدو، ریحان تازه، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، زیتون، سس مخصوص

سبزیجات

سبزیجات

سبزیجات

13000 تومان

سس گوجه فرنگی، سس سیر، ادویه مخصوص کالدو، کدو کبابی، ریحان تازه، قارچ، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی، زیتون، فلفل سبز، سس مخصوص

قارچ

قارچ

قارچ

13000 تومان

سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص کالدو، قارچ، پنیر موزارلا، کره، سس مخصوص

بیکن

بیکن

بیکن

15000 تومان

سس گوجه فرنگی ٬‌ادویه مخصوص کالدو ٬‌ بیکن ٬ پنیر موزارلا٬‌ سس مخصوص

تورت چیکن

تورت چیکن

تورت چیکن

16000 تومان

سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص، فیله مرغ گریل شده، ریحان تازه، قارچ، پنیر موزارلا، زیتون، ذرت، مغز آفتاب گردان

پپرونی

پپرونی

پپرونی

14000 تومان

سس گوجه فرنگی فلفلی، ادویه مخصوص کالدو، پپرونی، پنیر موزارلا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص

میکس ( مخلوط)

میکس ( مخلوط)

میکس ( مخلوط)

15000 تومان

سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص کالدو، ژامبون گوشت، پپرونی، سوسیس، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل

پولتا پلاس (مخصوص)

پولتا پلاس (مخصوص)

پولتا پلاس (مخصوص)

18000 تومان

سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص، ژامبون گوشت پپرونی، سوسیس، فیله مرغ، پیاز، زیتون، ذرت، فلفل، پنیر موزارلا